Upravit stránku

Obnovitelné zdroje energie se stávají součástí našeho každodenního života. A proto by jejich využívání mělo být hlavně efektivní a potřebné pro daný typ objektu. Současný směr využití fotovoltaických systémů v České republice je nastaven tak, aby byly využity hlavně střechy stávajících objektů, tak aby nedocházelo k dalšímu zabírání úrodné půdy rozlehlými fotovoltaickými parky. Nyní zažíváme opětovné nastartování celého sektoru a to hlavně díky dotačním titulům "Nová zelená úsporám" a "OPPIK".

Rozdělení fotovoltaických systémů dle způsobu provozu (podrobně viz. níže):

a) FVE - s optimalizací do teplé užitkové vody 

b) FVE  - ostrovní provoz (všechna energie je spotřebována v místě výrobny - místa bez přivedené elektrické energie)

c) FVE - hybridní systémy (jedná se o FVE připojenou do domovního rozvodu s využitím akumulace energie do baterií, vč. záložního zdroje)

d) FVE - samostatný ohřev vody pomocí fotovoltaických modulů (využití slunečního záření pouze k ohřevu teplé úžitkové vody)

Co je potřeba pro úspěšnou instalaci?

1. Umístění fotovoltaického systému

Fotovoltaický systém (fotovoltaické panely) by měl být ideálně nasměrován na jižní stranu, ale zaleží hlavně na využití a charakteru odběru daného objektu (tj. fve systém je možné umístiti i na východní nebo západní stranu). Dalším důležitým parametrem je samotný sklon fotovoltaických modulů, optimálně měl být v rozmezí od 15° do cca 40° od horizontální osy. Dle zkušeností z provozu je možné v České republice použít i menší sklony (cca až do 15-20°) bez větších ztrát (do 2%). Hledisko sklonu je důležité hlavně při výběru konstrukce. V případě, že bude sklon modulů kopírovat střechu, tak bude konstrukce vždy nejméně nákladná. V případě vyklonění od sklonu střešní konstrukce samozřejmě cena konstrukce stoupá. Toto hledisko je třeba uvážit před samotnou instalací, aby byl systém co nejekonomičtější (náklady na pořízení vs. úspora energie). Dalším důležitým faktorem může být osvit vzhledem k lokalitě. Ze zkušeností ale víme, že umístění v dané lokalitě (město, obec) v české republice není zcela rozhodující. Česká republika je vzhledem k dopadající energie slunečního záření relativně malý stát, a tak nedochází k velkým výkyvům. Mezi nejvhodnější lokality u nás patří samozřejmě jižní morava, ale dopadající sluneční záření není jediným fakorem ovlivňujícím výkon Vaší FVE elektrárny. Neméně důležitým faktorem umístění jsou například vzrostlé stromy v blízkosti FVE, které by mohli stínit v určitou denní dobu. Dále je to například FVE umístěná v údolí, kde je mírně omezen východ a západ slunce (zkracuje se doba přímého osvitu). I malý stín dokáže Vaší FVE značně ovlivnit. Je tedy nutné vždy zvážit všechna hlediska správného umístění fotovoltaických modulů na střechu tak aby se dosáhlo maximální výtěžnosti.

Přehled potřebných ploch pro instalaci FVE systému

 5 kWp8 kWp9,5 kWp12 kWp14,5 kWp18,5 kWp24 kWp30 kWp
Šikmá střecha36 m60 m70 m90 m105 m135 m175 m215 m
Plochá střecha*60 m100 m130 m150 m170 m220 m250 m300 m

* u plochých střech jsou plochy pouze orientační, záleží na poměru výšky a šířky střechy.

2. Způsob provozu fotovoltaického systému

Z hlediska provozu jsou možné dvě varianty.

a) FVE s optimalizací do teplé užitkové vody (podmínka dotačního titulu NZÚ)

Provoz fotovoltaického systému v tomto režimu je vhodné pro objekty s vysokou spotřebou elektřiny, který je dále připojen k optimalizační jednotce (např. Wattrouter) na elektrickou spirálu bojleru. Připojení FVE v tomto režimu, je přímo do domovního rozvaděče v objektu, tj. vyrobená elektřina se z části spotřebovává přímo v objektu a dále je posílána do el. spirály akumulační nádoby TUV. Tento systém doporučujeme instalovat do domů nebo podniků se spotřebičemi, které se využívají hlavně přes den, např. s klimatizací (zde je asi největší úspora), filtrace a ohřevy bazénů, atd.. U těchto objektu je úspora velmi zajímavá a dokáže ročně ušetřit až desetitisíce.

Příklad FVE: 
Fotovoltaický systém je umístě na šikmé střeše rodinného domu. Je zde možné instalovat celkem 5 kWp (cca 36 m2 plochy). V RD jsou pouze elektrické spotřebiče, např. indukční deska, pračka, filtrace k bazénu, klimatizace, el. bojler 160 l atd. Vzhledem k těmto skutečnostem byl zvolet FVE systém s optimalizací přebytku do TUV. Celková spotřeba rodinného domu je cca 13.000 kWh za rok. Předpokládaná úspora elektřiny je cca 80% vyrobené elektřiny z FVE, což je cca 4000 kWh za rok.

Výkon FVE:5,0 kWp
Předpokládaný výnos:4.800 kWh/rok
Potřebná plocha pro instalaci36 m2
Úspora energie 80%:4000kWh/rok
Sazba RD: D015,0 kč/kWh
Celková úspora v Kč:až 20.000 Kč/rok

Investiční náklady

Investiční náklady:200.000 Kč vč.DPH
Předpoklad úspora v Kč - D0120.0000  Kč/rok
Dotace na FVE-60.000 Kč

Další informace

Investční náklady po dotaci: 140.000 Kč bez DPH
* Použitá technologie:panely Kyocera
měniče Fronius
Prostá návratnost:7,0 let
Reálná návratnost:8,0 let

b) Ostrovní fotovoltaické systémy

Zde je možné navrhnout mnoho variací fotovoltaického systému. Využití je například v místech kde není možné se připojit se k elektrické síti. Napájet se dají menší spotřebiče jako např. osvětlení, notebook, telefon, atd. Velmi důležitý je návrh optimálního řešení pra dané požadavky. Vždy je třeba uvažovat kolik spotřebičů bude používáno a jak často. Poté se navrhne optimální řešení dle Vašich požadavků.

c) Hybridní fotovoltaický systém s akumulací energie do baterií

Provoz FVE v hybridním provedení je kombinace síťového systému (viz. bod a) s akumulací energie do baterií. Tyto systémy umožňují akumulovat přebytečnou energii do baterií. Některé systémy umí fungovat i při výpadku el. energie z distribuční sítě - tzv. back up. U tohoto typu fotovoltaického systému je velmi důležitý návrh technologie, tak aby byla optimalizovaná spotřeba s akumulací energie a bylo současně zajištěna maximální možná míra využití vyrovené energie přímo v objektu. Nyní je možné čerpat i dotace NZÚ až 155.000 Kč.

Výkon FVE:4,5 kWp
Předpokládaný výnos:4.400 kWh/rok
Výkon baterie - LiFePO9,6 kWh
Úspora energie 90%:4000kWh/rok
Sazba RD: D015,0 kč/kWh
Celková úspora v Kč:až 20.000 Kč/rok

Investiční náklady

Investiční náklady:360.000 Kč vč.DPH
Předpoklad úspora v Kč - D0120.0000  Kč/rok
Dotace na FVE-155.000 Kč

Další informace

Investční náklady po dotaci: 205.000 Kč bez DPH
* Použitá technologie:panely Kyocera, Q-CELLS
měnič GODDWE
Prostá návratnost:10,0 let
Reálná návratnost:10,5 let

 

U těchto systémů doporučujeme používat kvalitní technologie (hlavně u baterií - lithiové v baterie, které mají vysokou cyklickou odolnost - např. LiFePO4)

d) Ohřev vody pomocí fotovoltaických modulů

- Fotovoltaický ohřev Kerberos - pro stávající bojlery

- Ohřívače Logitex - instalace nového bojleru speciálně uzpůsobeného pro provoz s fotovoltaickými moduly (1,8 - 2,5 kWp)

Máte dotaz k fotovoltaickým systémům? Poradíme vám!

  • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.
Nahoru